Sobna Vrata

Više varijanti sobnih vrata

Vrata sa debljinom krila od 42mm, ispuna krila može biti od papirnog saća ili perforirane iverice u čamovoj podkonstrukciji obloženo medijapanom od 4mm. Štok je izrađen od čamovog drveta sa plivajućim pervajzima. Vrata po zahtevu investitora mogu biti i furnirana. Vrata su okovana brodskim šarkama,bravom i kvakom.