Profili

 Sistem Šamarica izrađen je od četvorostrukog lameliranog drveta prve klase.

Opisi profila Šamarica :
Profil 68 trostruko lameliran ,izrađuje se od drveta ( čamovina,hrast,ariš, belibor, jela,meranti). Debljina drveta štoka je 68x80mm a debljina krila 68x79mm.
Ovaj profil prihvata paket stakla 23mm. Staklo je ustakljeno silikonom.Okov je Roto NT nosivosti 130 kg po krilu.,zaptivna guma EPDM.
Farba se bojama na vodenoj bazi.
Profil 78 četvorostruko lamelirano,izrađuje se od drveta ( čamovina,hrast,ariš, belibor, jela,meranti).Debljina drveta štoka je 78x80mm a debljina krila 78x80mm.
Ovaj profil prihvata paket stakla max. 32mm. Staklo je ustakljeno silikonom.Okov je Roto NT nosivosti 130 kg po krilu.,zaptivna guma EPDM.
Farba se bojama na vodenoj bazi.
Profil 92 četvorostruko lamelirano,izrađuje se od drveta ( čamovina,hrast,ariš, belibor, jela,meranti). Debljina drveta štoka je 92x80mm a debljina krila 92x80mm.
Ovaj profil prihvata paket stakla od 42mm. Staklo je ustakljeno silikonom.Okov je Roto NT nosivosti 130 kg po krilu.,zaptivna guma EPDM.
Farba se bojama na vodenoj bazi.
Profil 64 Dr+Al trostruko lamelirano drvo,debljina drveta štoka je 64mm a debljina drveta krila 82mm. Ovaj profil prihvata paket stakla od 28mm u koji se mogu ukombinovati razni paketi u zavisnosti od porudžbine. Staklo paket se može povećati i do 32mm ovisno o zahtevu investitora,ustakljeno EPDM gumom obostrano.
Za prozore ovog tipa posedujemo IMS sertifikat za izvoz u Evropsku uniju i Švajcarsku.Aluminijum je sistem Šamarica ekstrudiran u Sapi, Italija.
Koeficijent prolaza toplote 1,05 w/(m2k)
Dihtunzi su EPDM,Okov je Roto NT nosivosti 130 kg po krilu. Farba se bojama na vodenoj bazi.
Profil 78 Dr+Al četvorostruko lamelirano drvo, debljina drveta štoka je 78mm a debljina drveta krila 82mm. Ovaj profil prihvata paket stakla od 42mm u koji se mogu ukombinovati razni paketi u zavisnosti od porudžbine. Staklo paket se može povećati i do 48mm ovisno o zahtevu investitora,ustakljeno EPDM gumom obostrano.Za prozore ovog tipa posedujemo IMS i Rozenhajm sertifikat za izvoz u Evropsku uniju i Švajcarsku.
Aluminijum je sistem Šamarica ekstrudiran u Sapi, Italija.Dihtunzi su EPDM,Okov je Roto NT nosivosti 130 kg po krilu.
Koeficijent prolaza toplote 0,81 w/(m2k)
Farba se bojama na vodenoj bazi.
Profil Aluminijum+Dr sistem aluminijuma Šamarica,ekstrudiran u Sapi, Italija.Profil štoka i krila je sa termoprekidom.Profil je sa unutrašnje strane obložen Hrastovim lajsnama. Veza između Al i drvenih opšivnih lajsni je sa PVC klipsama.Ovaj profil prihvata paket stakla dvoslojni 26mm,
i troslojni 48mm ovisno o zahtevu investitora,ustakljeno EPDM gumom obostrano. Dihtunzi su EPDM,Okov je Roto NT nosivosti 130 kg po krilu.
Drvene lajsne se farbaju bojama navodenoj bazi a aluminijum putem plastifikacije po RAL ton karti.

Sertifikati kvaliteta

Za prozore ovog tipa posedujemo Rozenhajm i IMS sertifikat za izvoz u Evropsku uniju i Švajcarsku.

Aluminijum je sistem Šamarica ekstrudiran u Sapi, Italija.

Dihtunzi su EPDM što obezbeđuje dobro zaptivanje i dug vek